Sağlık Projeleri

İstanbul Memorial Hastanesi

Okmeydanı, İstanbul -1993-2010

Önce iş merkezi kompleksi olarak tasarlanan proje Türkiye’deki kat mülkiyeti Kanununa göre tasarlanmış ilk proje olarakmuhtelif yatırımcı ve proje değişiklikleri sonucu 2002 yılında işletmeye açıldı.  Ancak Memorial Yönetiminin işletmeci ile ilgili muhtelif senaryo değişiklikleri sonucu 2014 yılında Medikal Kompleks olarak parsel tamamında 1/1000 imar değişikliği yapıldı ve bugün kullanımda olan genel sağlık kompeksi biçimine erişti.

Merkezi sterilizasyon odası, ameliyathaneler ve merkezi mutfakların alt müteahhitliği, paslanmaz çelik mimari komponentlerin üretimi ve kurulumu hizmetleri verilmiştir.

Sankt Georg Krankenhaus- Avusturya Hastanesi

Karaköy, İstanbul -1999

Merkezi sterilizasyon ünitesi ve ameliyathanelerin kurulumu, içinde detay projeleri hazırlığı paslanmaz çelik, komponentle ve medikal mobilya üretimi hizmetleri verilmiştir.

Misurata Devlet Hastanesi

Misurata, Libya -2007-2008

Yenilenen hastanenin medikal ekipman yerleştirme planlaması hizmetleri verilmiştir.