Genel Projeler

Genel Projeler

 

Destek Reasürans Genel Müdürlük Kompleksi

Maçka, İstanbul -1976-1982

(Merhum Doç. Dr. Aligül Ayverdi ile birlikte projesi tamamlandı. Ayrıca Destek Yapı Müdürlüğü danışmanı olarak ” Maliyet + Fiks kar” yöntemi ile inşaatın yapılmasına katkıda bulunuldu.)

Kuşadası Kruvaziye Terminal Binası -1990

Kapalı yarışmada uygulama için seçilen proje, uygulanamadı.

Güzelşehir Konut Projesi Master Plan ve Konsept Tasarımı

Büyükçekmece, İstanbul -1995

(Konsept tasarımı uygulamasında yatırımcı değişikliği nedeniyle değişiklikler oldu. Konsept tasarımında ABD Florida’dan Duany Plater Zyberk’in ” Yeni şehircilik geleneksel mahalle tasarımları modeli” uygulanmıştır.)

Başak Sigorta Genel Müdürlük Binası

Okmeydanı, İstanbul – 1995

(Uygulaması için yatırımcı değişikliği nedeniyle yeni proje çalışması yapıldı.)

PIM3 Ofis Kompleksi (Ortadoğu Plaza)

Okmeydanı, İstanbul-1998-2007

(Mimari proje ve inşaat yönetim danışmanlığı hizmetleri verilmiştir.)

SUNNY Elektronik LCD Televizyon Fabrika Binası

Esenyurt, İstanbul -2004

(Mimari proje müellifliği, inşaat uygulama yönetimi ve tüm üretim prosesleri planlama ve uygulama danışmanlığı hizmetleri verilmiştir.)

MIDDLE-IST Konut Projesi

Şişli, İstanbul -2005-2010

( Mimari proje ve inşaat yönetimi danışmanlığı hizmetleri verilmiştir. )